Rozpoczynanie działalności gospodarczej

Wypełnij ankietę i dowiedz się czy możesz otrzymać dofinansowanie: 

Oferujemy doradztwo przy wyborze formy organizacyjno-prawnej planowanej działalności gospodarczej obejmujące:

– określenie planowanej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

– określenie organów zarządzających poszczególnych form organizacyjnych,

– omówienie elementów umowy spółki,

– wyjaśnienie najważniejszych elementów aktu notarialnego przy zawieraniu umowy spółki kapitałowej,

– omówienie zasad planowania zatrudnienia,

– omówienie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę, podstawowe zasady dotyczące wynagrodzenia pracownika, obowiązki pracownika i pracodawcy, podstawowe dokumenty zgłoszeniowe, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych),

– omówienie umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentów do rejestracji działalności gospodarczej obejmującą:

– doradztwo przy określeniu przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

– doradztwo przy wyborze formy opodatkowania przedsiębiorstwa (wady i zalety poszczególnych form opodatkowania),

– doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia księgowości,

– przedstawienie procedury rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG oraz zakresu wprowadzania zmian w dalszej działalności gospodarczej,

– przedstawienie procedury rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

– pomoc w przygotowaniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

– pomoc w przygotowaniu wniosku o rejestracje podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Przewiń do góry