CZEŚĆ, NAZYWAM SIĘ Karol Kostrzewa

JESTEM DORADCĄ ZAWODOWYM

Prezes

My Business Academy sp. z o.o.

Tworzymy unikalne szkolenia, które pomagają w rozwoju Twojej firmy

My Business Academy to firma doradczo-szkoleniowa. Nasz zespół tworzą wykształceni oraz doświadczeni menedżerowie, trenerzy personalni, trenerzy mentalni, trenerzy biznesu, doradcy zawodowi, którzy z prawdziwą pasją dbają o Wasz rozwój osobisty i rozwój Waszego biznesu.

Kierownik

Ds. Personalnych w Spółdzielni Socjalnej B2B

Doradca zawodowy, coach, trener mentalny oraz trener biznesu

Prowadzi szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, umiejętności miękkich, biznesu, marketingu oraz zarządzania dla firm, indywidualnych przedsiębiorców, menedżerów oraz osób prywatnych.

Doktorant

Wydziału Ekonomii UMCS

Wszechstronne wykształcenie

Ukończył Coaching Profesjonalny – metody i praktyka na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Nazywam się Karol Kostrzwa

Pomagam osobom niepełnosprawnym!

Jest doradcą zawodowym, trenerem i coachem. Uczestniczy w wielu projektach skierowanych do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizuje i prowadzi warsztaty oraz szkolenia z zakresu zarządzania sobą w czasie, umiejętności miękkich, rozwoju osobistego oraz szeroko pojętego coachingu. Ekspert i specjalista we wzmacnianiu poczucia wartości, motywowaniu do działania i rozwoju osobistego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Posiadam wszechstronne wykształcenie!

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant na Wydziale Ekonomii UMCS (rozprawa na temat: Uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce w kontekście cyklu życia organizacji). Ukończył Coaching Profesjonalny – metody i praktyka na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego, coachingu, takich jak „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn”, „Umiejętność zarządzania sobą w czasie”, „Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne do rozpoznawania kompetencji zawodowych”, „Komunikacja międzyludzka jako narzędzie budowania długotrwałych relacji”.

Cechuje mnie profesjonalizm!

Autor publikacji „Outsourcing usług w Polsce szansą na rozwój dla przedsiębiorstw społecznych”, „Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy – współczesna organizacja a sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce”, „Potencjał polskiego rynku pracy a sytuacja osób z niepełnosprawnością”. Posiada wszechstronna wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, rachunkowości oraz funduszy i rozliczeń dofinansowań dla Pracodawców z PFRON. Pomaga przedsiębiorcom w zakresie optymalizacji zatrudnienia i wynagrodzeń, projektowaniu i wdrażaniu zmian. Specjalizuje się pisaniem wniosków o dotację na założenie lub rozwój działalności gospodarczej z takich podmiotów jak OWES Modrzew, PFRON czy Urząd Pracy.

CO O MNIE MÓWIĄ?